Registreringen stänger snart:

Villkor och bestämmelser

Välkommen till Bitapp24. Innan du använder våra tjänster ber vi dig läsa och förstå följande användarvillkor. Genom att komma åt eller använda Bitapp24 samtycker du till att vara bunden av dessa villkor och bekräftar att du har läst, förstått och samtycker till de metoder som beskrivs häri.

  • Registrering av konto: För att använda Bitapp24 måste du vara minst 18 år eller åldern majoritet i din jurisdiktion. Du samtycker till att tillhandahålla korrekt och aktuell information under registreringsprocessen. Du är ensam ansvarig för att sekretessbelägga dina kontouppgifter och all aktivitet som sker under ditt konto.

  • Upplysning om risker: Handel med kryptovaluta innebär inneboende risker. Marknaden är mycket volatil och priserna kan fluktuera snabbt. Bitapp24 tillhandahåller inte finansiell rådgivning, och du bekräftar att du är ensam ansvarig för dina handelsbeslut. Vi rekommenderar att man gör en grundlig undersökning innan man gör några affärer.

  • Förbjudna aktiviteter: Du samtycker till att inte delta i några olagliga eller obehöriga aktiviteter på Bitapp24. Detta omfattar, men är inte begränsat till, bedrägeri, hackning, nätfiske och penningtvätt, eller någon aktivitet som bryter mot tillämpliga lagar eller förordningar.

  • Immateriella rättigheter: Allt innehåll och material som tillhandahålls av Bitapp24, inklusive logotyper, grafik och programvara är immateriell egendom som tillhör Bitapp24 och dess licensgivare. Du får inte använda, reproducera, modifiera eller distribuera något av vårt upphovsrättsskyddade material utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

  • Tillgänglighet av tjänster: Vi strävar efter att tillhandahålla oavbruten tillgång till Bitapp24; dock, vi kan inte garantera att tjänsten kommer att vara felfri eller tillgänglig vid alla tidpunkter. Vi kan komma att tillfälligt stänga av åtkomst för underhåll, uppgraderingar eller andra nödvändiga skäl.

  • Användarens uppförande: Du samtycker till att använda Bitapp24 på ett sätt som inte stör plattformens funktionalitet eller säkerhet. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till andra användares konton eller äventyra systemets integritet.

  • Uppsägning av konto: Bitapp24 förbehåller sig rätten att avsluta eller stänga av ditt konto när som helst och av vilken anledning som helst, inklusive men inte begränsat till brott mot dessa Användarvillkor.

  • Skadeståndsskyldighet: Du samtycker till att ersätta och hålla Bitapp24, dess dotterbolag och anställda från alla anspråk, förluster eller skador till följd av din användning av plattformen eller brott mot dessa villkor.
Skip to content