Inschrijvingen sluiten binnenkort:

Algemene voorwaarden

Welkom bij Bitapp24. Lees en begrijp de volgende Gebruiksvoorwaarden voordat u onze services gebruikt. Door Bitapp24 te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en erkent u dat u de hierin beschreven praktijken hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt.

  • Registratie van een account: Om Bitapp24 te gebruiken, moet je ten minste 18 jaar oud zijn of de leeftijd meerderjarigheid in uw rechtsgebied. U stemt ermee in om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken tijdens het registratieproces. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en alle activiteiten die plaatsvinden onder uw rekening.

  • Risicomelding: Aan de handel in cryptocurrency zijn risico’s verbonden. De markt is zeer volatiel en prijzen kunnen snel schommelen. Bitapp24 geeft geen financieel advies en u erkent dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw handelsbeslissingen. We raden aan om grondig onderzoek te doen voordat je gaat handelen.

  • Verboden activiteiten: Je gaat ermee akkoord geen illegale of ongeoorloofde activiteiten uit te voeren op Bitapp24. Dit omvat maar is niet beperkt tot fraude, hacking, phishing, witwassen van geld, of enige activiteit die de toepasselijke wet- of regelgeving overtreedt.

  • Intellectueel eigendom: Alle inhoud en materialen die door Bitapp24, met inbegrip van de website, logo’s, afbeeldingen en software, zijn het intellectuele eigendom van Bitapp24 en haar licentiegevers. U mag geen van onze auteursrechtelijk beschermde materialen gebruiken, reproduceren, wijzigen of verspreiden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

  • Beschikbaarheid van diensten: Wij streven ernaar om ononderbroken toegang te bieden tot Bitapp24; echter, we kunnen niet garanderen dat de service foutloos of te allen tijde beschikbaar is. We kunnen de toegang tijdelijk onderbreken voor onderhoud, upgrades of andere noodzakelijke redenen.

  • Gedrag van de gebruiker: U stemt ermee in Bitapp24 te gebruiken op een manier die niet interfereert met de functionaliteit of beveiliging van het platform. U zult niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot accounts van andere gebruikers of de integriteit van het systeem in gevaar te brengen.

  • Beëindiging van account: Bitapp24 behoudt zich het recht voor om uw account te beëindigen of op te schorten op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

  • Schadeloosstelling: U gaat ermee akkoord Bitapp24, haar gelieerde bedrijven en werknemers schadeloos te stellen en te houden vrijwaren van claims, verliezen of schade als gevolg van uw gebruik van het platform of schending van deze voorwaarden.
Ga naar de inhoud