Οι εγγραφές ολοκληρώνονται σύντομα:

Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στην Bitapp24. Πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε διαβάστε και κατανοήστε τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Bitapp24, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συναινέσει στις πρακτικές που περιγράφονται στο παρόν.

  • Εγγραφή λογαριασμού: Για να χρησιμοποιήσετε το Bitapp24, πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών ή να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας. ενηλικίωσης στη δικαιοδοσία σας. Συμφωνείτε να παρέχετε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες κατά τη διαδικασία εγγραφής. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των διαπιστευτηρίων του λογαριασμού σας και για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του λογαριασμού σας. λογαριασμό.

  • Γνωστοποίηση κινδύνου: Η διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων ενέχει εγγενείς κινδύνους. Η αγορά είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητες και οι τιμές μπορεί να αυξομειώνονται ραγδαία. Η Bitapp24 δεν παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές και αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αποφάσεις σας σχετικά με τις συναλλαγές. Εμείς συνιστούμε τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής.

  • Απαγορευμένες δραστηριότητες: Συμφωνείτε να μην συμμετέχετε σε παράνομες ή μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες στο Bitapp24. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, απάτη, hacking, phishing, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

  • Πνευματική ιδιοκτησία: Όλο το περιεχόμενο και το υλικό που παρέχεται από την Bitapp24, συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδα, τα λογότυπα, τα γραφικά και το λογισμικό, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Bitapp24 και της δικαιοπάροχοι. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να αναπαράγετε, να τροποποιήσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε υλικό μας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

  • Διαθεσιμότητα υπηρεσιών: Ωστόσο, προσπαθούμε να παρέχουμε αδιάλειπτη πρόσβαση στο Bitapp24, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία θα είναι χωρίς σφάλματα ή διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Μπορούμε να να αναστείλει προσωρινά την πρόσβαση για συντήρηση, αναβαθμίσεις ή άλλους αναγκαίους λόγους.

  • Συμπεριφορά χρήστη: Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το Bitapp24 με τρόπο που δεν παρεμβαίνει στην τη λειτουργικότητα ή την ασφάλεια της πλατφόρμας. Δεν θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε λογαριασμούς άλλων χρηστών ή να θέσετε σε κίνδυνο την ακεραιότητα του συστήματος.

  • Τερματισμός του λογαριασμού: Η Bitapp24 διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της παραβίασης των παρόντων όρων. Όροι χρήσης.

  • Αποζημίωση: Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την Bitapp24, τις θυγατρικές της και τους υπαλλήλους της αποζημίωση από οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της πλατφόρμας από εσάς ή παραβίαση αυτών των όρων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο